Selasa, 25 Januari 2011

PROGRAM KERJA
MPK ( MAJLIS PERMUSYAWARATAN KELAS)
SMA NEGERI 1 MOGA
Tahun 2009/2010


NO
PROGRAM KERJA
PELAKSANAAN
KETERANGAN
1
PEMILIHAN KETUA OSIS

Terlaksana.
2
MENDENGARKAN PEMBACAAN LPJ PENGURUS OSIS.


3
PEMBUATAN GARIS – GARIS BESAR PROGRAM KERJA PENGURUS OSIS.

 Tidak Terlaksana.
4
LATIHAN KEPEMIMPINAN.


5
PEMILIHAN KETUA MPK BARU.

Terlaksana.
6
LATIHAN KEPEMIMPINAN (LDK) PENGURUS MPK.


7
SERAH TERIMA JABATN PENGURUS BARU.

Terlaksana.
8
MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PENGURUS OSIS


9
PENYALURAN ASPIRASI SISWA SMA N 1 MOGA.


10
MENYUSUN AD / ART.


11
PEMBAGIAN ANGKET  KE SISWA.


12
PEREKRUTAN ANGGOTA BARU.

Terlaksana.

PROGRAM KERJA
MAJELIS PERWAKILAN KELAS
(MPK)
Masa jabatan 2009 - 2011
OLEH :M.KHOERUZZAMAN
  1. PROGRAM POKOK
  1. PEMILIHAN KETUA OSIS
TUJUAN       : MEMILIHCALON KETUA OSIS BARU,REGENERASI OSIS SMAN 1 MOGA
WAKTU       : NOVEMBER 2010
TEMPAT       :LAB KIMIA SMA N 1 MOGA
2        MENERIMA /MENOLAK LPJ PENGURUS OSIS MASA JABATAN 2009/2010
TUJUAN       :PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PROGRAM KERJA KEPENGURUSAN OSIS MASA JABATAN 2009/2010
WAKTU       : NOVEMBER 2010
TEMPAT       :LAB KIMIA SMA N 1 MOGA
3.      LATIHAN MPK DAN OSIS
TUJUAN                   : PERKENALAN ORGANISASI MPK DAN REGENERASI ANGGOTA MPK
WAKTU                    : MENYESUAIKAN
4.      PEMILIHAN CALON KETUA UMUM MPK BARU
TUJUAN                   : REGENERASI DAN PEMILIHAN KETUA MPK MASA JABATAN 2010/2011
WKATU                    : NOVEMBER 2010
TEMPAT                   : SMAN 1 MOGA
5.      LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN (LDK) PENGURUS OSIS DAN MPK
TUJUAN                   : MELATIH ANGGOTA TERPILIH TENTANG
  KEPEMIMPINAN DAN KE ORGANISASIAN
WAKTU                    : MENYESUAIKAN
TEMPAT                   : MENYESUAIKAN

6.      SERAH TERIMA JABATAN KEPENGURUSAN MPK MASA JABATAN 2009/2010 KEPADA PENGURUS BARU
TUJUAN       : MERESMIKAN DAN AWAL TUGAS PENGURUS MPK BARU
WAKTU        : NOVEMBER 2010
TEMPAT       : SMAN 1 MOGA
7.      MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN KEPENGURUSAN OSIS SMA N 1 MOGA
TUJUAN       : MELAKSANAKAN TUGAS MPK TERHADAP KENGURUSAN OSIS
WAKTU        : SELAMA MASA JABATAN
TEMPAT       : SMAN 1 MOGA
8.      PERKRUTAN ANGGOTA BARU PENGURUS MPK MASA JABATAN 2010/2011
TUJUAN       : REORGANISASI KEPENGURUSAN MPK SMA N 1MOGA
WAKTU        : AKHIR SEPTEMBER 2010
TEMPAT       : SMAN 1 MOGA


9.      MENYUSUN AD / ART BERSAMA PENGURUS OSIS
TUJUAN       : MERANCANG AD / ART GUNA DASAR KEORGANISASIAN KEPENGURUSAN OSIS DAN MPK MASA JABATAN 2010/2011
WAKTU       : DESEMBER 2010
TEMPAT       : SMAN 1 MOGA
10.  PEMBAGIAN ANGKET ASPIRASI KEPADA SISWA SMAN 1 MOGA
TUJUAN       : MEMBERI KESEMPATAN KEPADA SISWA UNTUK BERPENDAPAT
WAKTU       : 1 BULAN SE KALI
TEMPAT       : SMAN 1 MOGA
11.  PENYALURAN ASPIRASI SISWA ( RAPAT PENGURUS MPK DAN OSIS)
TUJUAN       : PEMBAHASAN ASPIRASI / PENDAPAT SISWA SMAN 1 MOGA
WAKTU       : SABTU TERAKHIR TIAP BULAN
TEMPAT       : SMAN 1MOGA
12.  PEMBUATAN GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA OSIS SMAN 1 MOGA
TUJUAN       : PEDOMAN DAN ACUAN DALAM PEMBUATAN PROGRAM KERJA OSIS
WAKTU       : NOVEMBER 2010
TEMPAT       : SMAN 1MOGA
  1. PROGRAM RUTIN
      1.      RAPAT KOORDINASI PENGURUS
TUJUAN       : SEBAGAI PELAKSANAAN DARI PROGRAM KERJA POKOK PENGURUS MPK
WAKTU        : SABTU PERTAMA (4 BULAN SE KALI )
TEMPAT       : SMAN 1 MOGA
      2.            RAPAT KOORDINASI KOMISI
TUJUAN       : MENGKOORDINASI SUBSIE MASING-MASING
WAKTU        : SABTU KE 3 ( 2 BULAN SEKALI )
TEMPAT       : SMAN 1 MOGA
      3.RAPAT BERSAMA PENGURUS OSIS
TUJUAN       : MEBAHAS KEGIATAN YANG AKAN DI KERJAKAN OLEH PENGURUS OSIS
WAKTU        : MENYESUAIKAN
TEMPAT       : SMAN 1MOGA
      4.RAPAT BESAR PENGURUS MPK OSIS DENGAN DEWAN GURU
TUJUAN       : MEMBAHAS KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH MPK OSIS
WAKTU       : AKHIR SEMESTER
TEMPAT       : LAB KIMI
      5.PEMBAGIAN ANGKET ASPIRASI KEPADA SISWA SMAN 1 MOGA
TUJUAN       : MEMBERI KESEMPATAN KEPADA SISWA UNTUK BERPENDAPAT
WAKTU       : 1 BULAN SE KALI
TEMPAT       : SMAN 1 MOGA
PENARIKAN IURAN MPK KEPADA SISWA ( KELAS X DAN XII ) DAN ANGGOTA
      6.PENARIKAN IURAN MPK KEPADA SISWA ( KELAS X DAN XII ) DAN ANGGOTA
TUJUAN       : SEBAGAI SUMBER DANA SELURUH PELAKSANAAN KEGIATAN
WAKTU       : SETIAP BULAN ( MULAI DESEMBER )
TEMPAT       : SMAN 1 MOGA


lLAPORAN KERAJA PRAKTIKUM KIMIA


LAPORAN KERAJA PRAKTIKUM KIMIA

             I.      Judul                                       :pengamatan pada paku atau besi
          II.      Tujuan                                     :
·         Manetahui kecepatan perkaratan pada paku (besi) dalam berbagai zat.
·         Menganalisis fakotr-faktor yang mempengaruhi perkaratan pada logam (besi).


       III. Landasan teori :
Korosi atau yang sering kita kenal dengan nama perkaratan yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari.sebagai contoh adalah: pagar rumah yang dibuat dari besi, lama kelamaan pagar tersebut akan mengalami perkaratan.
Apakah sebenarnya perkaratan atau korosi itu?perkaratan merupakan proses oksidasi reduksi dari logam, dimana logam yang mengalami korosi akan bertindak sebagai anoda, sedangkan zat yang bereakis dengan logam mengalami reduksi.
Semakin negative harga potensial elektroda suatu logam, semakin mudah pula logam tersebut mengalami perkaratan. Kecualibeberapa logam seperti Al dan Zn. Hal ini oksidasi aluminnium atau seng yang terbentuk melekat pada logam bagian dalam dan akan melindungi logam dari proses korosi berikutnya.
Peristiwa korosi yang paling sering kita temukan adalah perkaratan besi. Zat apakah yang sebenarnya bereaksi dengan logam?terutama pada besi, sehingga dapat mengalami korosi?
Jawaban tersebut dapat kita ketahui melakukan sejumlah percobaan berikut;

       IV.      Alat dan Bahan                       :
\Alat – alat :
1.            Gelas (8 buah).
2.            Paku baru (8 buah).

Bahan – bahan :
1.            Minyak goreng.
2.            Cat  tembok.
3.            Air garam.
4.            Air cuka.
5.            Kapas kering.
6.            Air putih.
7.            Air sabun.
          V.      Cara kerja :
1.Menyiapkan alat – alat dan bahan yang dibutuhkan.
2.Mengisi gelas – gelas dengan bahan – bahan yang telah disediakan. Sehingga terdapat 8 buah gelas ( 7 buah berisi bahan dan 1 buah dikosongakan).
3.Memasukkan satu paku pada masing – gelas kosong yang sebelumnya telah berisi bahan – bahan (cairan), seperti air, minyak dll. Pada masing – masing gelas.
4.Gelas – gelas selanjutnya ditarung di tempat yang sama.
5.setelah itu, mengamati perubahan atau pengaratan pada paku selama beberapa hari.
Berikut table / data pengamatan dari hari ke-1 s.d 11.

No
Gelas
Bahan
Mulai muncul perkaratan pada hari ke-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
1
Kering.
t
t
t
a
a
a
a
a
a
a
a

2
2
Minyak goreng.
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

3
3
Cat.
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

4
4
Air garam.
t
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

5
5
Air cuka.
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

6
6
Kapas kering.
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

7
7
Air.
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

8
8
Air sabun.
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
aKeterangan dari table :
            t = tidak terjadi pengaratan.
            a = terjadi pengaratan.
Mulai pengamatan tanggal : 20 November 2010.
Akhir pengamatan tanggal : 30 November 2010.

 VI.            Hasil pengamatan                    :
Pada gelas no 1, tiga hari berturut – turut paku belum mengalami perkaratan. Setelah hari berikutnya,mulai muncul sedikit pengkaratan. Hal ini disebabkan karena paku berreaksi dengan udara, sehingga lama kelamaan akan muncul suatu senyawa baru yang berupa karat.
Dan udara yang menyebabkan adanya karat ini adalah gas oksigen (O2).
VII.            Kesimpulan                             :
Korosi yaitu suatu proses oksidasi reduksi dari logam dan oksigen, dengan logam sebagai anoda dan oksigen (O2) sebagai katoda.yang nantinya akan membentuk senyawa, contohnya adalah : Fe2O3  H2O. yang disebut karat pada besi.perkaratan akan lebih cepat didalam media yang berupa air, air garam, dan air sabun. Yang disebabkan besi terkontak langsung dengan O2.
Perkaratan itu sendiri dapat dihindari atau dicegah dengan melapisi logam menggunakan cat, atau dapat juga menggunakan pelumas. Sehingga logam dapat terhalang dari kontak langsung dengan okisigen (O2).

LAPORAN PRAKTIKUM KIMIA
PENGAMATAN KOROSI PADA LOGAM,


NAMA  :
1. M.khoeruzzaman.
2. Sendro wahono.
3. Rohmatul aziz.
4.Asep syarifudin.
KELAS :
XII.IPA 1
1.       
SMA NEGERI 1 MOGA
Jalan Camping Sight Banyumudal Moga Telepone (0284) 583449
PEMALANG 52354

PROGRAM KERJA PMR WIRA SMAN 1 MOGA


PROGRAM KERJA
PMR WIRA SMA NEGERI 1 MOGA
Tahun 2009 - 2011A.                PROGRAM PELATIHAN
NO
PROGRAM KERJA
PELAKSANAAN
KETERANGAN
1
PEREKRUTAN ANGOTA PMR WIRA A BARU.
22 – 27 Juni 2010.
Terlaksana.
2
PELANTIKAN CALON ANGGOTA WIRA A.
25 – 26 September 2010.
Terlaksana.
3
PERSIAPAN MATERI.
Seitiap Sabtu.
Terlaksana.
4
LATIHAN RUTIN KE-PMR-AN.
Setiap Selasa.
Terlaksana.
5
PPPK SAAT UPACARA.
Menyesuaikan.
Terlaksana.
6
LATIHAN KEPEMIMPINAN (LDK) KHUSUS PMR.
Menyesuaikan.

7
TES KEMAMPUAN ANGGOTA, BAIK METERI MAUPUN PRAKTEK.
Selasa terakir tiap bulan.

8
TRAVELING KEPALANG MERAHAN.
Minggu terakhir tiap bulan.

9
DONOR DARAH RUTIN.
Oktober 2010, Februari 2011, Mei 2011.

10
EVALUASI SETIAP KEGIATAN.
Sabtu terakhir tiap bulan.

11
BAKTI SOSIAL KE-PMR-AN.
Februari 2011.

12
KENAIKAN JABATAN.
Menyesuaikan.

13
LATIHAN GABUNGAN (LATGAB).
Menyesuaikan.

14
PELATIHAN DILUAR.
Menyesuaikan.

15
REORGANISASI KEPENGURUSAN.
Januari 2011.
Terlaksana.
16
DIKLAT PMR.
 Februari 2011.

17
KRR.
 Januari 2010.

18
LATIHAN SIMULASI PENANGGULANGAN BENCANA.
Menyesuaikan.

19
PERINGATAN HUT PMI.
17 – 18 September.

20
UPACARA HUT PMI.
18 September.

21
HALAL BI HALAL.
Menyesuaikan.

B.                 PROGRAM SARANA.
NO
PROGRAM KERJA
PELAKSANAAN
KETERANGAN
1
PENGADAAAN OBAT.
Setiap minggu.

2
PENGECEKAN OBAT.
Setiap minggu.

3
PENATAAN RUANG SEKRETARIAT DAN RUANG UKS.
Setiap minggu.

4
PIKET HARIAN.
Sesuai jadwal.

5
PENGADAAN SERAGAMLAPANGAN.
Menyesuaikan.

6
KEGIATAN SIMULASI BENCANA.
Menyesuaikan.

7
PENGADAAN ALAT – ALAT KESEHATAN.
Sesuai kebutuhan.

PROGRAM KERJA
PMR WIRA SMA NEGERI 1 MOGA
Tahun 2009 - 2011


A.    PROGRAM PELATIHAN
1.                  PEREKRUTAN ANGOTA PMR WIRA A BARU.
a)                  Pelaksanaan: 22 – 27 Juni 2010.
b)                  Tujuan: Regenerasi keanggotaan PMR WIRA SMAN 1 MOGA
c)                  Peserta: Pengurus lama dan Calon anggota.

2.                  PELANTIKAN CALON ANGGOTA WIRA A.
a.       Pelaksanaan: 25 – 26 September 2010.
b.      Tujuan: Meresmikan calon anggota menjadi anggota.
c.       Peserta: Seluuruh anggota.

3.                  PERSIAPAN MATERI.
a.       Pelaksanaan: Seitiap Sabtu.
b.      Tujuan: merencanakan segala hal yang akan di bahas di pertemuan rutin.
c.       Peserta: Anggota lama.

4.                  LATIHAN RUTIN KE-PMR-AN.
a.       Pelaksanaan: Setiap Selasa.
b.      Tujuan: Pembekalan materi.
c.       Peserta: Seluruh anggota.

5.                  PPPK SAAT UPACARA.
a.       Pelaksanaan: Menyesuaikan.
b.      Tujuan: Membantu dalam pertolongan pertama pada peserta upacara yang sakit.
c.       Peserta: Menyesuaikan sesuai jadwal.

6.                  LATIHAN KEPEMIMPINAN (LDK) KHUSUS PMR.
a.       Pelaksanaan: Menyesuaikan.
b.      Tujuan: Menanamkan Jiwa kepemimpinan pada setiap anggota.
c.       Peserta: Seluruh anggota.

7.                  TES KEMAMPUAN ANGGOTA, BAIK METERI MAUPUN     PRAKTEK.
a.       Pelaksanaan: Selasa terakir tiap bulan.
b.      Tujuan: Mengetahui kemampuan setiap anggota.
c.       Peserta: Seluruh anggota.

8.                  TRAVELING KEPALANG MERAHAN.
a.       Pelaksanaan: Minggu terakhir tiap bulan.
b.      Tujuan: Agar anggota dapat belajar dialam.
c.       Peserta: Seluruh anggota.

9.                  DONOR DARAH RUTIN.
a.       Pelaksanaan: Oktober 2010, Februari 2011, Mei 2011.
b.      Tujuan: Melatih kepedulian para siswa.
c.       Peserta: Selurh siswa SMA N 1 Moga.

10.              EVALUASI SETIAP KEGIATAN
a.       Pelaksanaan: Sabtu terakhir tiap bulan.
b.      Tujuan:Memperbaiki kegiatan – kegiatan sebelumnya.
c.       Peserta: Seluruh anggota.

11.              BAKTI SOSIAL KE-PMR-AN.
a.       Pelaksanaan: Februari 2011.
b.      Tujuan: Mengajarkan rasa kepedulian terhadap sesame.
c.       Peserta: Seluruh anggota.

12.              KENAIKAN JABATAN.
a.       Pelaksanaan: Menyesuaikan.
b.      Tujuan: Reorganisasian baru.
c.       Peserta: Seluruh anggota.

13.              LATIHAN GABUNGAN (LATGAB).
a.       Pelaksanaan: Menyesuaikan.
b.      Tujuan: Menjalin kerja sama dan persahabatan daengan keanggotaan PMR Malok lain.
c.       Peserta: Menyesuaikan.

14.              PELATIHAN DILUAR.
a.       Pelaksanaan: Menyesuaikan.
b.      Tujuan: Lebih mendalami materi dengan pemateri yang professional.
c.       Peserta: Seluruh anggota.

15.              REORGANISASI KEPENGURUSAN.
a.       Pelaksanaan: Januari 2011.
b.      Tujuan: Membaharui struktur keanggotaan.
c.       Peserta: Seluruh anggota.

16.              DIKLAT PMR.
a.       Pelaksanaan: Februari 2011.
b.      Tujuan: Memantapkan materi kepalangmerahan.
c.       Peserta: Seluruh anggota.

17.              KRR.
a.       Pelaksanaan: Januari 2010.
b.      Tujuan: Bahan pembelajaran tambahan.
c.       Peserta: Seluruh anggota.

18.              LATIHAN SIMULASI PENANGGULANGAN BENCANA.
a.       Pelaksanaan: Menyesuaikan.
b.      Tujuan: Melatih kesigapan dalam menanggulangi bencana.
c.       Peserta: Seluruh anggota.

19.              PERINGATAN HUT PMI.
a.       Pelaksanaan: 17 – 18 September
b.      Tujuan: Memperingati HUT PMI.
c.       Peserta: Seluruh anggota.

20.              UPACARA HUT PMI.
a.       Pelaksanaan: 18 September.
b.      Tujuan: Memperingati HUT PMI.
c.       Peserta: Seluruh anggota.

21.              HALAL BI HALAL.
a.       Pelaksanaan: Setiap idul fitri.
b.      Tujuan: Mempererat tali persaudaraan antar anggota.
c.       Peserta: Seluruh anggota.


B.     PROGRAM SARANA
1.      PENGADAAAN OBAT.
2.      PENGECEKAN OBAT.
3.      PENATAAN RUANG SEKRETARIAT DAN RUANG UKS.
4.      PIKET HARIAN.
5.      PENGADAAN SERAGAMLAPANGAN.
6.      KEGIATAN SIMULASI BENCANA.
7.      PENGADAAN ALAT – ALAT KESEHATAN.


Ketua umum periode 2009/2010________________

Ketua umum periode 2009/2010M.Khoeruzzaman

Mengetahu,
Pembina OMRDra. Endang Susilowati